FROSCH, Prací prášek UNIVERZAL, CITRUS, 18 dávek (F49)

Kód: 4001499144974
Novinka BIO produkt
Značka: Frosch
241 Kč –22 %
4001499144974 1121963 org
241 Kč –22 % 189 Kč 11 Kč / 1 ks
Skladem (2 ks)

Pecka Německo

Detailní informace

Detailní popis produktu

FROSCH, Prací prášek UNIVERZAL, CITRUS, 18 dávek
(Frosch Citrus Voll-Waschpulver)

Dávkování na 4-5kg prádla: 24g. Prostředek nesypte přímo do prádla.

SLOŽENÍ: 15-30% bělidlo na bázi kyslíku, zeolity, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, <5% mýdlo, enzymy, optické zjasňovače, parfémy (hexylcinamal, limonen). Další složky: citrusový olej, inhibitor zesílení (CMC), antikorozní (křemičitany). ZEOLITE, SODIUM SULFATE, SODIUM CARBONATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, LAURETH-3 & LAURETH-9, TAED, SODIUM SILICATE, AQUA, SODIUM PALMITATE, SODIUM CARBOXYMETHYL CARBOHYDRATE, CELLULOSE GUM, POLYESTER COPOLYMER, PARFUME, DIPROPYLENE GLYCOL, DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE, PROTEASE, MANNANASE, AMYLASE, CELLULASE.

Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržité informace při otravách. Uchovávejte mimo dosah dětí. PRVNÍ POMOC: VDECHNUTÍ: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc. KONTAKT S POKOŽKOU: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. ZASAŽENÍ OČÍ: Malá množství vniknuvší do očí mohou vyvolat nevratné poškození epitelu a oslepnutí. Chraňte nezraněné oko. Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jdeli to snadno. Oči vyplachujte i během přepravy do nemocnice. PŘI POŽITÍ: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte při teplotě nad 5st. Celsia. Uchovávejte mimo dosah dětí.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ: Likvidace musí být prováděna v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění.

DALŠÍ INFORMACE: R11: Vysoce hořlavý, R22: Zdraví škodlivý při požití, R38 Dráždí pokožku. R41: Nebezpečí vážného poškození očí. R50: Vysoce toxický pro vodní organismy

vcncx

NEBEZPEČÍ:

Způsobuje vážné podráždění očí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: