Zákaznická podpora:+420721171488info@dadaplenky.cz

FROSCH, Prací prášek COLOR, GRANÁTOVÉ JABLKO, 18 dávek

Kód: 36421
Novinka BIO produkt
159 Kč –6 %
4001499937200 993584 org
159 Kč –6 % 149,90 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

FROSCH, Prací prášek GRANÁTOVÉ JABLKO 18 dávek
Dávkování na 4-5kg prádla: 24g. Prostředek nesypte přímo do prádla. SLOŽENÍ: 15-30% zeolitů, 5-15% neiontových povrchově aktivních látek, <5% mýdla, enzymů, parfémů. Další složky: aloe vera barbadensis, inhibitor šedivění (CMC), inhibitor koroze (silikáty), inhibitor přenosu barev (PVP). ZEOLITE, SODIUM SULFATE, SODIUM CARBONATE, SODIUM BICARBONATE, LAURETH-3 & LAURETH-9, SODIUM SILICATE, AQUA, SODIUM PALMITATE, sodium carboxymethyl carbohydrate, CELLULOSE GUM, PARFUM, PVP/IV copolymer, Amylase, LIPASE, CELLULASE, PROTEASE, ALOE BARBADENSIS, Mannanase. VÝROBCE: Erdal Rex, Rheinallee 96, D-55120 Mainz, www.frosch.de, Německo. Telefon: 06131-9642475. PRODÁVAJÍCÍ: ELEMENTARY PLACE s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha 1, tel.: +420721171488. Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržité informace při otravách. Uchovávejte mimo dosah dětí. PRVNÍ POMOC: VDECHNUTÍ: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc. KONTAKT S POKOŽKOU: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. ZASAŽENÍ OČÍ: Malá množství vniknuvší do očí mohou vyvolat nevratné poškození epitelu a oslepnutí. Chraňte nezraněné oko. Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jdeli to snadno. Oči vyplachujte i během přepravy do nemocnice. PŘI POŽITÍ: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte při teplotě nad 5st. Celsia. Uchovávejte mimo dosah dětí. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ: Likvidace musí být prováděna v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění. DALŠÍ INFORMACE: R11: Vysoce hořlavý, R22: Zdraví škodlivý při požití, R38 Dráždí pokožku. R41: Nebezpečí vážného poškození očí. R50: Vysoce toxický pro vodní organismy.
NEBEZPEČÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: