Zákaznická podpora:+420608208467info@dadaplenky.cz

FROSCH, Tekutý prací prostředek color Granátové jablko, 1,8 l (F49)

Kód: 4001499948787
Novinka BIO produkt
199 Kč –5 %
4001499921520 1121968 org
199 Kč –5 % 189 Kč 105 Kč / 1 l
Skladem

Pecka Německo

Detailní informace

Detailní popis produktu

FROSCH, Tekutý prací prostředek color Granátové jablko, 18 dávek

Dávkování na 4-5kg prádla: 100ml. Prostředek nelijte přímo do prádla.

SLOŽENÍ: ≥5 - <15 neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, <5% aniontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfémy. AQUA, LAURETH-7, SODIUM COCOATE, ALCOHOL, Disodium hydrogen citrate, SODIUM LAURETH SULFATE, Olive oil sodium salt, SODIUM FORMATE, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, PARFUM, DIPROPYLENE GLYCOL, PVNO, MEK, HEXYL CINNAMAL, SORBITOL, LIMONENE, PROTEASE, GLYCERIN, Amylase, PUNICA, GRANATUM FRUIT EXTRACT, CELLULASE.

Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržité informace při otravách. Uchovávejte mimo dosah dětí.

PRVNÍ POMOC: VDECHNUTÍ: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc. KONTAKT S POKOŽKOU: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. ZASAŽENÍ OČÍ: Malá množství vniknuvší do očí mohou vyvolat nevratné poškození epitelu a oslepnutí. Chraňte nezraněné oko. Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jdeli to snadno. Oči vyplachujte i během přepravy do nemocnice. PŘI POŽITÍ: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte při teplotě nad 5st. Celsia. Uchovávejte mimo dosah dětí.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ: Likvidace musí být prováděna v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění.

OBSAHUJE: Obsahuje alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, (7 EO) a alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl.

Žíravina

NEBEZPEČÍ:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: