Zákaznická podpora:+420608208467info@dadaplenky.cz

PRIVA, Aktivní pěna na čištění sporáků, grilů, krbů, trub či jiných povrchů, 500ml

Kód: 40086
95,90 Kč –17 %
PRIVA, Pěna na trouby
95,90 Kč –17 % 79,90 Kč
Skladem

Pecka Německo

Detailní informace

Detailní popis produktu

PRIVA, Aktivní pěna na čištění sporáků, grilů, krbů, trub či jiných povrchů, 500ml

POUŽITÍ: Čištěný povrch postříkejte, nechte chvíli působit a vyčistěte. Studenou troubu/gril/sporák vystříkejte, nechte působit dle míry znečištění 5-30 minut a posléze vyčistěte. Na závěr vymyjte. Nepoužívejte na povrch s teplotou nad 50st. Celsia. Před použítím v plynové troubě se ujistěte, že je plyn vypnutý a trouba není horká. Nepoužívejte na tyto povrchy: lakované povrchy, plasty, hliník, linoleum, měď, horké povrchy, elektrické kontakty. Chraňte podlahové krytiny před rozstřikem.

SLOŽENÍ: méně než 5%: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, 5 až 15% alifatické uhlovodíky Ostatní složky: parfémy. Aqua, Propylene Glycol, Butane, Sodium Hydroxide, Propane, Trideceth-7, Sodium Laureth Sulfate, Xanthan Gum, Ammonium Hydroxide, Parfum, Limonene. VÝROBCE: AVT Abfüll-und Verpackungstechnik, Otto Hahn Str. 42, Wuppertal, tel: +490202274740. PRODÁVAJÍCÍ: ELEMENTARY PLACE s.r.o., www.dadaplenky.cz, tel.: +420 721 171488. Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržité informace při otravách. Uchovávejte mimo dosah dětí. PRVNÍ POMOC: Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. V případě pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nikdy nic nepodávat. KONTAKT S POKOŽKOU: Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. VDECHNUTÍ: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte při teplotě nad 5st. Celsia. Uchovávejte mimo dosah dětí. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ: Likvidace musí být prováděna v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění.

Hořlavina Žíravina

NEBEZPEČÍ:
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: